GP 24A-2B16 / LR03 / AAA Homebox

GP Super Alkaline
Et alkalisk batteri som passer til de fleste produkter med middels til høyt strømforbruk som f.eks leketøy og musikkspillere.

GP 24A-2B16 / LR03 / AAA Homebox

GP 16 stk LR03/AAA Super Homebox
Type: GP 24A-2B16/LR03/AAA Homebox
Volt: 1,5